OM BitiQ

BitiQ Team: Hur Allt Började?

BitiQ härstammar från den gemensamma visionen att omdefiniera hur människor får tillgång till investeringsutbildning. Födelsen av BitiQ utlöstes av vårt gemensamma intresse av att säkerställa att individer kunde skaffa sig kunskap om investeringar för att kunna navigera på de finansiella marknaderna.

Packa upp våra Tjänster

Vi satte oss för att erbjuda en kanal för blivande elever att få tillgång till investeringsutbildning oavsett plats. Alla kan använda vår kanal för att ansluta till investeringsutbildningsfirmor gratis. Istället för att undervisa om investeringar är vårt unika mål att ge tillgång till handledare.

Orsaken till BitiQs Gratis Tjänster

BitiQ erbjuder gratis tjänster eftersom det överensstämmer med vårt åtagande att demokratisera investeringslärandet. När individer får tillgång till investeringslärande kommer de skaffa sig kunskap och verktyg för att göra informerade beslut på finansmarknaden.

Varför BitiQ Främjar Lärande Innan Investeringar?

Även om investeringar kan verka lockande på grund av de möjliga avkastningarna kan de associerade riskerna inte elimineras, bara hanteras. Att lära sig om investeringar hjälper individer att förstå grunderna, risken och strategierna, vilket möjliggör att de kan fatta informerade beslut som är i linje med deras långsiktiga mål.


BitiQ Huvud

Börja Utbildningsresan på BitiQ

Alla som är intresserade av att lära sig om investeringar kan registrera sig på BitiQ. Vi är på en mission att se till att fler individer omvandlar sitt intresse till handling genom att registrera sig hos oss och starta sin kunskapsförvärvsresa.

När de finansiella marknaderna fortsätter att utvecklas hoppas vi att individer ska utveckla passionen att bli livslånga lärande som håller sig uppdaterade med dynamiska marknadstrender. BitiQ hoppas kunna samarbeta med fler utbildningsföretag och låta intresserade elever passera genom och ansluta till lämpliga investeringshandledare.

Ansluter dig till företaget
Ansvarsfriskrivning:
Risk popup Desktop
Riskpopup surfplatta
Riskpopup för mobil